De Blauwe Peer is een marktgedreven en strategisch communicatie- en design adviesbureau uit Gent.

Marktgedreven betekent dat we niet bezig zijn met wat we onze klanten kunnen verkopen, maar wel met wat onze klanten nòdig hebben.

De Blauwe Peer = websites + logo + huisstijl + campagnes + video + advertenties + copywriting + social media + strategisch advies + grafische vormgeving + drukwerk

Algemeen

De verwerking van de persoonsgegevens binnen de De Blauwe Peer is onderworpen aan het Belgisch recht. De aankoop van onze producten en/of het gebruik van onze diensten waaronder onze websites houdt uw toestemming in met onze Privacy Policy die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens

De Blauwe Peer verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van haar diensten. Bepaalde gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor het gebruik van sommige onderdelen van de website, de aankoop van een product, de deelname aan een wedstrijd, de aanmaak van een account, …

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties (zoals bijvoorbeeld Google Analytics) die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser, …) verzamelen.

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van De Blauwe Peer, New-Yorkstraat 7 in 9000 Gent, BTW BE xxxx.xxx.xxx. De Blauwe Peer is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

Gebruik van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van de De Blauwe Peer.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Uw gegevens (met uitzondering van gevoelige gegevens zoals politieke en religieuze overtuiging, …) kunnen worden gebruikt voor de verkoop en promotie van producten en diensten en om u op de hoogte te houden van aanbiedingen van de De Blauwe Peer (redactionele initiatieven, marktstudies, acties, wedstrijden, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes over producten, diensten en andere) en partners.

Persoonsgegevens zoals naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer kunnen doorgegeven worden niet doorgegeven aan andere bedrijven. Uw e-mailadres wordt enkel doorgegeven mits uw toestemming.

De Blauwe Peer is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Zo kunnen de websites van De Blauwe Peer links bevatten naar websites van derden of reclameboodschappen van derden-adverteerders via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van De Blauwe Peer, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de website in kwestie waarnaar u zich begeeft.

Inzage en correctie van gegevens

De Blauwe Peer zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

U heeft via info@blauwepeer.be steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw gegevens.

Minderjarigen

De Blauwe Peer let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

De Blauwe Peer zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

De Blauwe Peer moedigt minderjarigen aan, indien zij een website van de De Blauwe Peer bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan de De Blauwe Peer door te sturen.

De Blauwe Peer moedigt iedereen aan om de privacy-policy van De Blauwe Peer vooraf aandachtig te lezen.

Geïntegreerde diensten

 

Vanaf 25 mei 2018 is de zogenaamde General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) definitief van kracht, een vergaande regeling die impact heeft op vele diensten en leveranciers.

De GDPR bestaat al sinds 24 mei 2016 maar vanaf volgend jaar kan iedere organisatie actief in Europe die persoonsgegevens verwerkt er ook op aangesproken worden.

Lokale servers en computers zijn beveiligd met encryptie van de schijven en gegevens.
Er is een intern gedocumenteerd wachtwoordbeleid en toegangsbeheer tot de gegevens op de computers en servers. Er is alleen externe toegang tot het netwerk en de servers mogelijk via VPN.

  • Combell – hosting diensten

Combell verduidelijkt haar privacy maatregelen online in twee luiken. Via volgende links vindt u alle informatie over hun security maatregelen en de datacenter specificaties.

 

  • Xolution – Managed WordPress hosting diensten

Al onze klanten stappen in in ons Managed WordPress, waar SSL en hardening een standaard onderdeel is. Ook onze IMAP over SSL actief, dus alle mailverkeer voor klanten kan ook versleuteld verzonden worden. Onze partner die de fysieke webhosting verzorgt verwerkt de data volgens ISO27001 / NEN7510.

De Blauwe Peer gebruikt Mailchimp voor het verzenden van nieuwsbrieven naar klanten (en voor klanten). Mailchimp is reeds in orde met de GDPR richtlijnen. Meer informatie vindt u hier.

De Blauwe Peer hanteert vanaf 25 mei 2018 ook de verplichte 2 staps authenticatie (login met paswoord én sms) om te waarborgen dat enkel bevoegde personen de data kunnen raadplegen.

De Blauwe Peer gebruikt Teamleader voor CRM, offerte-beheer, facturatie, planning en time tracking. Teamleader is in orde met de GDPR richtlijnen. Meer informatie vindt u hier.

De Blauwe Peer hanteert vanaf 25 mei 2018 voor al onze Teamleader-accounts ook de verplichte 2 staps authenticatie (login met paswoord én sms) om te waarborgen dat enkel bevoegde personen de data in Teamleader kunnen raadplegen.

De Blauwe Peer gebruikt Google G-Suite voor e-mail, agenda, contacten en tijdelijke opslag van documenten. Google is in orde met de GDPR richtlijnen. Meer informatie vindt u hier en specifiek over GDPR vindt u hier.

De Blauwe Peer hanteert vanaf 25 mei 2018 voor al onze Google-accounts ook de verplichte 2 staps authenticatie (login met paswoord én sms) om te waarborgen dat enkel bevoegde personen de Google gegevens kunnen raadplegen.

Alle informatie met betrekking tot de privacy policy van Weransfer vindt u hier: https://wetransfer.com/legal/privacy (helaas enkel in het Engels beschikbaar).

Als eigenaar van een website of -shop ben je eigenlijk altijd verwerker van persoonsgegevens.

Denk maar eens aan:

  • een e-mailadres bij een contactformulier, bestelformulier of om een reactie te plaatsen
  • inloggen door leden, klanten, werknemers, zelfs als het alleen in de back-end is (in WordPress dus!)
  • database met bestellingen
  • inschrijvingen voor evenementen

Ook voor alle partners en leveranciers waar u mee te maken heeft gelden de regels. Middels een Bewerkersovereenkomst zijn de risico’s daar af te dekken maar omdat 100% waterdichte, omlijnde informatie over wat wel en niet als ‘goed’ is aangemerkt, ontbreekt, is het nogal een karwei om alles op orde te brengen.

De Blauwe Peer garandeert de gegevensbeveiliging op volgende manieren:

  • verplicht SSL certificaat (https://)
  • WP GDPR Compliance plugin
  • hosting ISO normen (zie boven 4. Hosting)
  • Afhankelijk van de omvang en aard van de website worden ook één of meerdere van volgende plugins geïnstalleerd: https://www.sowmedia.nl/wordpress/avg-gdpr-proof

Deze pagina werd het laatst aangepast op 12 april 2018